Från regional aktör till global expert!

Sedan starten 2003 har Addnode Group vuxit till en av Europas största leverantörer av programvaror och tjänster inom områden som produktdesign, fastighetsförvaltning och offentlig förvaltning.

Deras IT-lösningar bidrar till effektivare processer hos deras kunder och ett mer hållbart samhälle. De tar ett långsiktigt ansvar för de IT-lösningar de levererar, vilket skapar värde och stabilitet för kunderna och lönsamhet för koncernen.

Deras organiska tillväxt kompletteras med en stark förvärvsstrategi som ger tillträde till nya geografier och marknader, utvidgar produkt- och tjänsteutbudet och adderar nya teknologier. Sedan 2003 har Addnode Group genomfört drygt 50 förvärv av framförallt entreprenörsledda företag. Programvarorna och tjänsterna bidrar till ett hållbart samhälle och de grundläggande drivkrafterna för tillväxt är starka och långsiktiga: urbanisering, digitalisering och automatisering.

Tillsammans med Addnode Group producerade vi på Animelo en Explainer för att introducera företaget och väcka intresse för deras programvaror såväl som deras vision. En perfekt film att inleda ett första säljmöte med.