Explainer
Pedagogiska filmer som förklarar och väcker intresse!

Explainer, filmtypen som gör det svåra lätt att förstå!

explainer
Utdrag från Storyboard - Hisslösa hus (Explainer)

I dagens samhälle är det många människor som varken har tid eller lust att läsa långa eller komplicerade texter.

Med en Explainer förklarar ni på ett tydligt och pedagogiskt sätt: Vilka ni är, vad ni gör, eller hur något fungerar. Men framförallt förklarar ni varför kunden ska välja just er! Låt oss på Animelo producera filmer som förklarar och fångar tittarens uppmärksamhet.

Priskalkyl

För att hela produktionen ska bli lyckad är det viktigt att vi är överens om förutsättningarna – därför ber vi er titta på vår informationsfilm.