Filmmanér
Enhetlig extern kommunikation

En förlängning av den grafiska profilen

När vi startar en ny filmproduktion följer vi alltid företagets grafiska profil.

En grafisk profil är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet för alla företag. Den hjälper er att på ett tydligt sätt berätta om ert företag och vad ni står för. Logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element utgör byggstenarna i en grafisk profil.

Ett filmmanér förlänger er grafiska profil och är dokumentationen av grafik (objekt, karaktärer, bilder), språkbruk och ljudprofil för animerade och icke-animerade produktioner. Manualen innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur de olika byggstenarna ska användas. Det här ger en enhetlig extern kommunikation av ert varumärke i samtliga rörliga produktioner.

Det är väldigt viktigt att alltid utgå från filmmanéret, då det budskap ni förmedlar därigenom påverkar hur ni uppfattas av er omvärld. Har ni redan en grafisk profil utvecklar vi gärna tillhörande filmmanér.

Process

För att hela produktionen ska bli lyckad är det viktigt att vi är överens om förutsättningarna – därför ber vi er titta på vår informationsfilm.