Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft

GDPR även kallad dataskyddsförordningen är en lag som gäller alla EU-länder och betyder ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär tillika att vi som företag måste informera och notera ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår relation.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på allvar och hanterar dina personuppgifter med aktsamhet. Under vårt samarbete och en tid därefter kan vi därför komma att lagra dina uppgifter i olika system.

Google Analytics

(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
Vi vill i minsta möjliga mån spara onödiga persondata, men noterar vissa data för att underlätta vår relation. Data vi läser in via Analytics rensas med jämna mellanrum.

Oneflow

(Linnégatan 9, 114 47 Stockholm)
Oneflow är verktyget vi använder för att skapa, hantera och signera avtal mot kund.

Office 365

(Finlandsgatan 36, 164 74 Kista)
Vi använder Office 365 för att dokumentera relevanta uppgifter, såsom manus, kundbrief m.m. Aktuella program inom systemet är OneDrive och Word.

Visma AB

(Lindhagensgatan 94, 112 18 Stockholm)
Visma är vårt faktureringsverktyg, härifrån hanterar vi våra fakturor och kundregister. Du noteras i vårt kundregister när vi först genererar den första fakturan.

Monday

(33 West 17th Street, 4th Floor, NY 10011)
För intern och extern kommunikation använder vi Monday, ett projektverktyg för företag och organisationer.

Leadfeeder

Vi registrera besök via Leadfeeder för att kunna följa upp på intressanta sidvisningar.

Flamingo

60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110)
Är vår backup för webbaserade formulär, såsom brief, voiceover m.m.

Säkerhet

Vi använder nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Animelo AB enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Du har även rätt att kostnadsfritt erhålla (en gång per kalenderår) information om vilka personuppgifter vi har för dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta Joakim Svanlund på 031 – 313 11 45 eller .