Några av våra Explainer Videos

Några av våra Explainer Videos 400 300 Animelo

Några av våra Explainer Videos

En Explainer video är en kort video som vanligtvis används för marknadsföring eller försäljning och lyfter fram företagets produkt, service eller affärsidé på ett övertygande och effektivt sätt. Här följer tre av våra produktioner.

Explainer för Boplats Göteborg AB

Boplats är en marknadsplats för dig som letar bostad i Göteborgsregionen. Boplats skall även informera bostadssökande och andra intressenter om bostadsmarknaden i stort. Tillsammans har vi gjort ett flertal Explainers på fyra språk.

Filmerna är baserade på vanligt förekommande frågor till Boplats kundtjänst och handlar exempelvis om hur du registrerar dig på Boplats, verifierar dina kontaktuppgifter och söker en lägenhet.

Resultatet blev tio Explainers på fyra språk (Svenska, Engelska, Arabiska och Somaliska).

Explainer för KONE AB

KONE bad oss göra en film med syftet att öka medvetenhet om hur smidigt det är att installera en hiss i princip alla typer av byggnader, såväl nya som redan existerande.

Vi producerade därför en Explainer som förklarar hur processen att installera en hiss går till där KONE ansvarar för allt från att ge råd om bästa lösningen, till att skicka in bygglovsansökningar, sköta kontakt och driva processen med alla underentreprenörer till själva hissinstallationen.

Explainer för Visma Commerce AB

Tillsammans med Visma producerade vi en 60 sekunder lång Explainer med avsikt att väcka intresse för Opic, men även för offentlig upphandling överlag. De två går såklart hand i hand.

Fler besökare på hemsidan var också ett önskemål, så väldigt kostnadseffektivt klippte vid ned filmen till en kortare version för sociala kanaler.