Explainer, filmtypen som gör det svåra lätt att förstå!

Logotyper

I dagens samhälle är det få människor som har varken tid eller lust att läsa långa eller komplicerade texter.

Med en Explainer förklarar ni på ett tydligt och pedagogiskt sätt: Vilka ni är? Vad ni gör? Eller Hur något fungerar? Men framförallt varför kunden ska välja just er! Låt oss på Animelo producera filmer som förklarar och väcker tittarens uppmärksamhet.

Via vår priskalkyl kan du snabbt och lätt beräkna kostnaden för din animerade produktion och sedan välja om du vill ha fortsatt rådgivning av någon i vårt produktionsteam.